Všechna tři razítka zobrazují románsko-gotickou baziliku svatého Prokopa, přičemž patrně nejpřitažlivější je razítko s nezaměnitelným vstupním portálem.

Bazilika svatého se stala roku 2002 národní kulturní památkou a o rok později se společně s židovskou čtvrtí dostala na Seznam světového dědictví UNESCO.