Průvod se tradičně koná na podporu Tříkrálové sbírky, která letos vstoupila do devatenáctého ročníku. Oblastní charita Třebíč zapečetila pro tuto akci 514 pokladniček a zapojila do sbírky ve městech i na venkově přes tisíc koledníků.

Za peníze ze Tříkrálové sbírky hodlá třebíčská charita vybudovat zázemí pro osobní asistenci, pokračovat v projektu charitní záchranné sítě, která pomáhá lidem v tísni ve městech i obcích okresu Třebíč a také chce podpořit rozvoj práce s dobrovolníky. Výtěžek z loňského ročníku sbírky posloužil mimo jiné na rekonstrukci a rozšíření zázemí pro terénní službu Domácího hospice sv. Zdislavy či zajištění svozové služby pro osoby s postižením.

Další speciální akcí na podporu sbírky bude Tříkrálová plavba na Dalešické přehradě. Uskuteční se v neděli 13. ledna. Ve 13 hodin odpluje loď Horácko se speciální královskou posádkou z přístaviště v Kramolíně.