Devatenáctý ročník celonárodní sbírky trvá od 1. do 14. ledna. V Třebíči bude sbírka slavnostně zahájena ve čtvrtek 3. ledna v 15 hodin příchodem Tří králů na Karlovo náměstí. V doprovodu koledníků a prostých lidí v kostýmech se půjdou poklonit a složit dary Ježíškovi v jesličkách u vánočního stromu.

Tři krále přivítá starosta města Pavel Pacal. Děkan Jiří Dobeš udělí sbírce, koledníkům i městu požehnání. „Připraven máme asi hodinový program. Děti se například budou moci svézt na poníkovi,“ řekla koordinátorka Tříkrálové sbírky Martina Veselá.

Také ředitel třebíčské charity Petr Jašek se opět chystá osobně koledovat se svou skupinkou: „Ve čtvrtek ráno navštívíme třebíčskou radnici. Na koledu k našemu dlouhodobému partnerovi Jaderné elektrárně Dukovany se vypravíme následující den, kde nás lidé zastihnou kolem oběda,“ vyjmenoval.

Jaká jsou pravidla Tříkrálové sbírky?

Skupinku koledníků tvoří většinou tři koledníci v kostýmech Tří králů. Její vedoucí musí mít alespoň 15 let. Nosí u sebe průkaz, který jej opravňuje sbírku provádět a na požádání se jím prokáže. Koledníci s sebou nosí pokladničku s červenobílým logem charity, úředně zapečetěnou dvěma pečetěmi.

Za příspěvek do pokladničky dostanou dárci jako symbolické poděkování malé balení tříkrálového cukru, případně letáček s informacemi o záměrech s letošní sbírkou i o využití té loňské.

Oblastní charita Třebíč plánuje za peníze ze Tříkrálové sbírky vybudovat zázemí pro osobní asistenci a pomáhat lidem v tísni ve městech i obcích okresu Třebíč. Výtěžek z loňského ročníku sbírky posloužil mimo jiné na rekonstrukci a rozšíření zázemí pro terénní službu Domácího hospice sv. Zdislavy či zajištění svozové služby pro osoby s postižením.

Tříkrálová sbírka na Třebíčsku

čtvrtek 3. ledna v 15.00
Vítání Tří králů na Karlově náměstí v Třebíči

5. ledna v 10.00
Tříkrálový průvod v Náměšti nad Oslavou

6. ledna ve 13.00
Tříkrálová vycházka k rozhledně Babylon

13. ledna ve 13.00
Tříkrálová plavba lodí Horácko