Mezi koledníky se zařadí i ředitel třebíčské Charity Petr Jašek. „Ve středu se nejprve se svou skupinkou vypravím na třebíčskou radnici a hned poté se rád pozdravím na třebíčském náměstí se všemi, kdo přijmou toto naše pozvání a přijdou na vítání Tří králů. Mohu slíbit, že bude připraveno i něco na zahřátí,“ vzkázal Petr Jašek.

Loni se v Tříkrálové sbírce na Třebíčsku vybralo téměř dva a půl milionu korun. Charita za ně mimo jiné pořídila vybavení do nového Azylového domu pro ženy a rodiče s dětmi. Letošní výtěžek Tříkrálové sbírky plánuje oblastní charita využít na rekonstrukci budovy Domácího hospice sv. Zdislavy v Třebíči a vybudování dalších prostor pro Paprsek naděje - Centrum služeb pro podporu duševního zdraví Třebíč. Charita chce také pokračovat v projektu záchranné sítě, který pomáhá lidem v tísni ve městech i obcích na Třebíčsku.

„Prosím o vlídné přijetí našich koledníků, kteří pro nás nezištně konají tuto náročnou službu. Jsem za ni velmi vděčný a všech těchto dobrovolných pomocníků si moc vážím. Řada z nich takto slouží celá léta. Budeme rádi za váš příspěvek do pokladničky. U nás každá koruna pomáhá,“ poznamenal ředitel Jašek.

Jednotlivé skupinky koledníků Tříkrálové sbírky tvoří zpravidla tři koledníci v kostýmech. Vedoucí musí být starší 15 let a na požádání se prokáže platným průkazem, který ho opravňuje sbírku provádět. Koledníci nosí pokladničku s červenobílým logem Charity a úředně zapečetěnou dvěma pečetěmi.

Za obnos vhozený do pokladničky dostanou dárci jako symbolické poděkování malé balení tříkrálového cukru, případně informační letáček, nač se sbírka využije a jak pomohla ta loňská.

Nové jízdní řády najdou cestující promoklé na nechráněných vývěskách dvou protilehlých zastávek v Sucheniově ulici. Obě zastávky se jmenují shodně: u aut. nádr.
Zmatky na nádraží skončí do 8. ledna

Pokud dají obyvatelé domu souhlas, napíší koledníci křídou na domovní dveře znamení K+M+B 2018, začáteční písmena latinské věty Kristus Mansionem Benedicat 2018, čili Kriste, požehnej tomuto obydlí v roce 2018.

Součástí sbírky jsou i některé doprovodné akce. V Náměšti nad Oslavou se v sobotu 6. ledna uskuteční Tříkrálový průvod, na Dalešické přehradě zase v neděli 14. ledna Tříkrálová plavba.

„Na koledu k našemu významnému regionálnímu partnerovi do Jaderné elektrárny Dukovany se vypravíme ve čtvrtek 4. ledna dopoledne,“ doplnil Petr Jašek.

Tříkrálová sbírka potrvá do 14. ledna. Charita ji letos pořádá už poosmnácté.

Kryštof z Třebenic na Třebíčsku je prvním miminkem roku 2018 Kraje Vysočina.
Prvním miminkem Vysočiny 2018 je Kryštof