V 569 pokladničkách bylo přesně 4 074 788 korun. K tomu je nutné přičíst ještě 37 050 korun z on-line kasičky a 19 811 korun zaslaných přímo na účet. Celková vybraná částka je letos 4 131 649 korun. To je o 251 079 korun více než v roce 2023.

Tři králové dorazili také do Náměště nad Oslavou.
Tři králové na koních. Podívejte se na průvod v Náměšti nad Oslavou

Přímo v Třebíči a přilehlých obcích se koledníkům podařilo vybrat 690 691 korun. To je o 46 059 korun víc než loni. A Výtěžek sbírky se zvýšil i v mnoha dalších obcích okresu.

Do tříkrálové koledy se již tradičně zapojili studenti Katolického gymnázia Třebíč, do ulic vyšly také skautské oddíly od těch nejmladších až po dospělé, oddílek Holahoj, aktivní byli i samotní pracovníci Charity a mnoho přátel a dalších příznivců Charity.

Prostředky získané při Tříkrálové sbírce budou v Oblastní charitě Třebíč použity:

  • na individuální pomoc lidem v těžké životní situaci
  • pořízení vícemístného automobilu ke svozu klientů do denního Stacionáře Úsměv Třebíč
  • na podporu mobility v terénu pro Charitní záchranou síť
  • na prevenci rizikového chování dětí a mládeže
  • na péči o dobrovolníky za jejich dlouhodobou nezištnou pomoc
  • na zkvalitnění a rozvoj poskytovaných sociálních služeb

Zdroj: Oblastní charita Třebíč