„Je to pro nás velký úspěch. Upřímně děkuji všem, kdo se na něm podíleli. Především stovkám ochotných dobrovolníků z měst a vesnic, bez kterých by se toto úžasné dílo neobešlo,“ prohlásil ředitel třebíčské charity Petr Jašek:

Oblastní charita Třebíč ročně pomáhá pěti tisícům lidí z celého okresu, zaměstnává na 250 zaměstnanců v 26 službách a spolupracuje se stovkami dobrovolníků. „Každá koruna u nás pomáhá,” podotkl Jašek.

Výtěžkem z Tříkrálové sbírky třebíčská charita podpoří ošetřovatelskou službu v rodinách, dostupnost pečovatelské služby a vylepší zázemí Rané péče, která pomáhá dětem s handicapem.