„Výtěžek je rekordní a činí 1 960 436 korun. To je o téměř osmasedmdesát tisíc víc než vloni," řekla Marie Paločková z Oblastní charity Třebíč. Ta sbírku v regionu pořádá.

Peníze ze sbírky chce charita použít na rozvíjení svých služeb. „Chceme stacionáři Úsměv zakoupit osobní automobil k přepravě osob s mentálním a kombinovaným postižením," sdělila Paločková.

Část výtěžku přispěje na službu Sociální rehabilitace Třebíč poskytující od loňského roku podporu osobám, které v důsledku svého omezení a znevýhodnění mají ztížený přístup k získání zaměstnání. Z Tříkrálové sbírky bude také hrazena individuální pomoc lidem, kteří se ocitli v nouzi. „Prosíme, upozorněte nás na lidi, kteří pomoc potřebují," vyzvala Paločková.

Nejtěžší pokladničku donesli koledníci Karel Čapka a Jakub Lamich. „Vážila pět kilo," zmínil Čapka. „Obcházeli jsme v třebíčské čtvrti Nové dvory, od ulice Modřínová až po Velkomeziříčskou a ulici Na Kopcích," dodal jeden z koledníků. V jejich pokladničce bylo více než čtrnáct a půl tisíce korun.

Největší částku se podařilo vykoledovat vedoucí Jaroslavě Hlinkové a jejím skautům a skautkám. V jejich čtyřech pokladničkách bylo přes čtyřicet tisíc korun.

Tříkrálová sbírka je tradičně spojená s řadou akcí. Na koních tradičně přijeli Tři králové do Náměště nad oslavou. Koledovalo se na lodi Horácko, u vánočního stromu na Karlově náměstí v Třebíči, v Jaderné elektrárně Dukovany. „Vydařila se akce Sboru dobrovolných hasičů v Kramolíně, spojená s procházkou na rozhlednu Babylon a s ukázkou troubení na lesní rohy. A i letos se k putujícím přidali místní Tři králové," podotkla Paločková.

„Chci všem poděkovat za přízeň. Výtěžky Tříkrálové sbírky svědčí o tom, že jste tuto charitní sbírku přijali a chcete skrze ni mít účast na pomoci druhým lidem, kteří v rozmanitých svízelných situacích naši podporu potřebují," poděkoval ředitel Oblastní charity Třebíč Petr Jašek.