Tříkrálová sbírka probíhala na Třebíčsku stejně jako jinde v zemi. Do ulic obcí a měst vyrazily skupinky se čtyřmi sty a jednou kasičkou. „Určitě se do toho v našem okresu zapojilo přes tisíc lidí. Velkou část tvoří koledníci, v některé obci jich byly třeba i dvě, tři skupinky, které se v průběhu čtrnácti dní, kdy se sbírka konala, s jednou kasičkou střídaly," vysvětlila koordinátorka sbírky na Třebíčsku Blanka Spilková.

Z Brněnské diecéze znají vybranou sumu ve třech okresech, a to na Blanensku, Břeclavsku a Třebíčsku. „Už máme sečteno. Výtěžek za celý okres Třebíč je 1 882 549 korun, což je o 52 157 více než loni," potvrdila Blanka Spilková. „Ve městě Třebíči se vybralo 304 039 korun, to je o dvaadvacet tisíc více než loni," pochvalovala si.

Zvýšený zájem lidí však není jediným důvodem ke spokojenosti. „Určitě nás částka mile překvapila, potěšila nás, ale letos jsme byli rádi i za to, že jsme získali další nové dobrovolníky, kteří se věnovali koledování v pěti nových obcích. Zbývá už jen několik malinkých, které se projektu neúčastní," podotkla za charitní dobrovolnické centrum Spilková.

Podle ní je také úspěchem, že se podařilo lidi doslova získat pro věc. „Je dobře, že se Tříkrálová sbírka stala tradiční záležitostí a většina lidí ji tak přijala. Je to pro ně příležitost, jak projevit sociální cítění a solidaritu s těmi méně šťastnými lidmi. Překvapilo nás, že dokonce i někteří starší lidé přispívali vyšší částkou," zavzpomínala Spilková.

Se slovy uznání přispěchal ředitel Oblastní charity Třebíč Petr Jašek: „Velký a upřímný dík patří zejména koledníkům, kteří se vydali do terénu a nesli na sobě tíhu celé této náročné služby. Velmi si této obětavosti a ochoty vážím," vyznal se a přidal další pozitivum. „Všem, kteří do sbírky přispěli, a nezřídka i srdečně a radostně naše koledníky přijali, ze srdce děkuji. Taková pomoc nás nejen těší, ale dává nám možnost naplňovat naše poslání pomáhat lidem v obtížných životních situacích," dodal Jašek.

Vybrané peníze jsou prý vždy využity pro dobrou věc. „Největší část loňského výtěžku sbírky připadla na rekonstrukci domu na Karlově náměstí, ve kterém mají od července 2012 zázemí terénní pracovníci charitní služby. Z letošní sbírky bychom chtěli přispět na provoz charitní pečovatelské služby a usnadnit tak život seniorům a lidem se zdravotním znevýhodněním," doplnila Blanka Spilková.

KAMIL ČERNÝ