Sbírka začne již 2. ledna a potrvá do 11. ledna. Oficiálně ji v Třebíči zahájí ředitel Oblastní charity Třebíč Petr Jašek, který spolu s dalšími pracovníky Charity navštíví 5. ledna dopoledne na radnici starostu Ivo Uhra a poté projdou Karlovo náměstí.


O den později vyjdou do ulic Tři králové s velbloudem. „Potkáte je v úterý 6. ledna mezi 14 a 16 hodinou v okolí hotelu Atom a na sídlišti Marijánka v ulici Obránců míru. Přispějete-li jim do pokladničky, podpoříte činnost třebíčské Charity,“ řekla Marcela Blažková z třebíčské Charity.


Tříkrálová sbírka je jednou z největších humanitárních sbírkových akcí u nás. Charita ji organizuje od roku 2000 a probíhá vždy začátkem ledna. Oblastní charita Třebíč se do ní aktivně zapojuje od roku 2001. Díky sbírce se podařilo shromáždit poměrně velké finanční prostředky. Loni to bylo 1 385 000 korun, po dva roky předtím asi o sto tisíc méně. Peníze pomohly podpořit mnoho charitativních projektů. Mimo místních pomohly například také lidem postiženým tsunami na Srí Lance.


„Letos bychom chtěli výtěžek sbírky použít na konkrétní pomoc lidem ve zdravotní a sociální nouzi, na podporu Domova pro matky v tísni a podporu domácí hospicové péče,“ zmínila Blažková.


Tříkrálovou sbírku provádí zpravidla tříčlenné skupinky koledníků. Vedoucímu skupinky musí být minimálně 15 let, při koledování nosí u sebe průkaz - pověření k provádění sbírky vystavené Charitou. Koledníci chodí dům od domu, zvoní na jejich obyvatele, nevstupují do bytů a zůstávají přede dveřmi. Jako symbolické poděkování rozdávají dárcům malé balení cukru, letáčky s informací, na co se sbírka použila v Oblastní charitě Třebíč v loňském roce a jaké jsou záměry na další rok.


Se svolením majitele koledníci napíší křídou na domovní dveře znamení K+M+B 2008. Jsou to počáteční písmena jmen tří mudrců Kašpar (latinsky Casparus) tzn. strážce pokladů, Melichar (Melchior) tj. král je světlo, Baltazar, ochránce života. Nápis znamená také přání: Christus Mansionem Benedicat, Kristus žehnej tomuto domu.