„Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nemovitosti do vlastnictví Junáka – svazu skautů a skautek ČR, přístavu Žlutá ponorka Třebíč převedl bezúplatně a ve veřejném zájmu,“ oznámila mluvčí úřadu Jana Rennerová.


Junák nemovitosti dosud využíval na základě výpůjčky. Celková účetní hodnota majetku je více než 740 tisíc korun.