Vodu z Vodovodního rybníka do kašen v centru města poprvé přivedl 10. června v roce 1888.

Zásobování města pitnou vodou však podle historických pramenů sahá až do roku 1500, kdy z kašen na náměstí tryskala voda, vedená dřevěným potrubím z rybníku Baba. O sto let později se do kašny u Martinské brány sváděla voda ze studní na Horce, v roce 1610 ji posílily tři rybníčky v Týnském údolí.

V témže roce Listina Smila Osovského osvobodila Třebíč od všech poplatků za vodu a potvrdila souhlas k provozu a údržbě trubek. Od nového vodovodu tehdy město dělilo 278 let.

„Představenstvo města před sto dvaceti lety bylo moudré a mělo dost finanční odvahy. A teď má úspěšné pokračovatele. Důkazem je Projekt Dyje, rekonstrukce třebíčské čističky odpadních vod a přivaděčů,“ konstatoval radní kraje Vysočina Ivo Rohovský, který nechyběl na slavnostním semináři, pořádaném na počest třebíčskému vodovodu ve Fóru.

VÍCE VE STŘEDEČNÍM DENÍKU