„Kraj Vysočina byl v posledních deseti letech v popředí v rámci České republiky v postoji k paliativní péči. A přístup kraje i některých nemocnic je velmi vstřícný, a především konstruktivní," řekl předseda České společnosti paliativní medicíny Ladislav Kabelka na konferenci, která se minulý týden konala v Třebíči.

Dalšímu rozvoji paliativní péče na Třebíčsku by měla pomoci také nová smlouva o spolupráci, kterou spolu na začátku letošního roku uzavřela Oblastní charita Třebíč a Nemocnice Třebíč.

Pomoc lékařů

„Již od dubna loňského roku jsme jednali s primářem Ladislavem Kabelkou. Smlouva stanovuje podmínky spolupráce a mohla být uzavřena pouze díky vstřícnému přístupu vybraných lékařů naší nemocnice. Obsahuje ustanovení, že se čtyři naši lékaři zapojí do mobilní hospicové péče," informovala ředitelka Nemocnice Třebíč Eva Tomášová.

Zapojení lékařů do práce Domácího hospice svaté Zdislavy není jediným výsledkem navázání spolupráce. „Současně s tím probíhala jednání na hejtmanství, kde se definovaly podmínky další spolupráce. V rámci nich jsme se domluvili na zajištění specializačního vzdělávání lékařů v oboru paliativní medicíny, které by mělo být zahájeno v průběhu letošního roku," doplnila ředitelka Tomášová.

A o dalším rozvoji hospicové péče jedná v těchto dnech také vedení Kraje Vysočina. „Na krajské úrovni se v těchto dnech projednává systém komplexní paliativní péče. V nejbližších týdnech by ji měla projednávat Rada Kraje Vysočina a do půl roku by ji mělo schválit zastupitelstvo," slíbil radní kraje pro oblast sociálních záležitostí Petr Krčál.

Že paliativní péče je v kraji na dobré úrovni, dokazuje také zapojení třebíčského Domácího hospice sv. Zdislavy do pilotního programu, který pomáhá nastavit financování mobilních hospiců a úhrady ze zdravotního pojištění za péči o lidi, kteří si přejí umírat doma.