Třebíčský hospic je jediným zařízením v Kraji Vysočina, který byl do programu VZP vybrán. „V příštím roce by mohl na základě i našich zkušeností vzniknout nový systém jak financování, tak poskytování hospicové péče v rámci celé země, a to je zavazující," řekl vedoucí lékař hospice Pavel Svoboda.

Rozhodující byla skutečnost, že splňoval přísná kritéria na personální a technické zajištění. „Zajišťujeme specializovanou, multidisciplinární, paliativní péči, která je zcela srovnatelná s péčí, jaké by se dostalo pacientovi v nemocnici," vysvětlila vedoucí střediska Eva Vráblová.

To znamená, že čtyřiadvacet hodin denně sedm dní v týdnu nabízí rodinám nejen přítomnost lékařů a sester, ale pomoc sociální, psychoterapeutickou a duchovní.

Lékaři se specializací na paliativní medicínu zajišťují nevyléčitelně nemocným medikaci předcházející atakům náhlé silné bolesti a negativním psychickým stavům. Další členové týmu pomáhají zvládnout vypjaté období jak umírajícímu, tak ostatním členům rodiny.

Důstojné umírání v domácím prostředí

„Zvládáme zajišťovat pomoc až ve dvaceti rodinách a ohlasy jsou pozitivní. Všichni oceňují výhody domácího prostředí a námi nabízenou službu profesionálního týmu. Velkou motivací a hnacím motorem pro celý tým jsou dopisy plné uznání a díků, které nám přichází," sdělila Eva Vráblová.

Domácí hospic svaté Zdislavy funguje přibližně rok. „Je to služba, která umožňuje lidem velice důstojně umírat doma s tím, že pomáháme především tišit bolest i jiné příznaky, které způsobuje základní onemocnění. V týmu máme i určité specialisty. Například vedoucího lékaře Pavla Svobodu, který je anesteziolog, a umožňuje léčbu bolesti řešit v domácnostech na vysoce profesionální úrovni," popsala Vráblová.

Garantem a primářem hospice je Ladislav Kabelka, který je také předsedou České společnosti paliativní medicíny.

Od 1. července rovněž otev-řeli ambulanci paliativní medicíny, což jim umožňuje spolupracovat s praktickými lékaři s péčí o pacienta dříve než v závěru jeho života. Třebíčská ambulance je jedinou ambulancí paliativní medicíny v ČR, která pracuje pod Charitou.

Symbolický nájem

Budova v Sochorově ulici patří městu Třebíč, které ji Charitě pronajalo za symbolickou cenu. „Rekonstrukce probíhala od ledna letošního roku. Celkové náklady činily jeden milion sto padesát tisíc korun," informoval ředitel Oblastní charity Třebíč Petr Jašek.

Na rekonstrukci výrazně přispěla Nadace ČEZ. Na opravu budovy věnovala čtyři sta tisíc korun a na koupi automobilu pro hospic dalších dvě stě dvacet tisíc korun.

„Nemoc a odchod z toho světa patří k životu, ale jedná se o velmi těžké období jak pro pacienta, tak i pro jeho rodinu a blízké. Jsme rádi, že mohou tyto těžké, a přesto význam- né chvíle překonávat za profesionální asistence v domácím prostředí, kde se cítí nejlépe, v okruhu svých blízkých," okomentovala ředitelka Nadace ČEZ Michaela Žemličková.

V rámci oprav byla zrekonstruována také zahrada v okolí domácího hospice. „Doprovodili jsme dceru, jejíž tatínek jako poděkování zrekonstruoval pro nás celou velkou zahradu. Muselo to stát kolem desítek tisíc korun, protože vyvezl několik nákladních aut sutě a betonu, navezl hlínu, osázel ji a do středu zahrady zasadil magnolii jako vzpomínku na svoji dceru," popsala vedoucí třebíčského hos-pice.

Požehnání od biskupa

Slavnostní otevření doprovázelo také požehnání od biskupa Vojtěcha Cikrleho. „Požehnání je modlitba za všechny, kteří k tomu přispěli. I za všechny ty, kteří budou nositelé služby. A také za všechny ty, které zatím vůbec neznáte. Za lidi, kteří jsou často vystresovaní, nevědí, co mají dělat, cítí, že nebudou dlouho žít. Vy za nimi přicházíte jako andělé, kteří dokáží řešit situace, protože s nimi již máte zkušenost. Požehnání je modlitba za vás všechny," řekl Cikrle.