„Na závěr dojde k uctění památky členů skupiny položením věnců. Po skončení pietního aktu bude následovat koncert vojenské hudby z Olomouce,“ sdělil starosta obce Josef Pléha.

Setkání na stejné téma se o týden později uskuteční v Boňově. Místní zavzpomínají na své spoluobčany, kteří poskytli pomoc parašutistům z výsadku Spelter.

V sobotu 22. června ve 13 hodin bude ve směru na Lipník pietní akt zahájen seskokem parašutistů a přistáním vrtulníku. V 15 hodin bude příležitost poslechnout se historika Vlastislava Janíka, který příběh zmapoval od seskoku parašutistů u Kramolína až k osvobození vlasti. „Jeho třicetiletá badatelská práce je pro nás velmi významná. Ukazuje, že šlo o jeden z nejúspěšnějších výsadků,“ podotkla Marie Kouřílková z osadního výboru v Boňově.

Návštěvníci vzpomínkového aktu v Boňově budou mít možnost vidět autentické dokumenty, výstavku vojenské techniky a dobově oblečené členy Klubu vojenské historie z Brna. V obci bude vojenské ležení.

„Na akci je zván každý, kdo má potřebu vzdát čest obyčejným lidem, kteří byli neobyčejně stateční,“ zmínila Marie Kouřílková.

Operace Spelter byl krycí název pro paradesantní výsadek vyslaný během druhé světové války z Anglie na území Protektorátu Čechy a Morava. Byl organizován zpravodajským odborem exilového Ministerstva národní obrany. Desant tvořili štábní kapitán Břetislav Chrastina, rotný Jaroslav Kotásek a radisté rotný Rudolf Novotný a četař Jan Vavrda. Jejich úkolem byla podpora a rozšiřování odbojové činnosti a dále sběr zpravodajského materiálu a udržování radiového spojení s Londýnem. Pro tento úkol byli vybaveni radiostanicí s krycím názvem Lenka.