Ten se překvapivě stal dokonce prvním náměstkem hejtmana. Post náměstka hejtmana získal i třebíčský místostarosta Pavel Pacal, Jana Fialová je uvolněnou radní.

Že je silné zastoupení v krajské radě výhodou, se politici shodnou. „Ano, známe charakteristiku Třebíčska více, můžeme aktuálně reagovat na jeho potřeby vzhledem k místním znalostem," říká radní Jana Fialová.

Přestože každý z nich kandidoval za jinou stranu, dokáží podle svých vyjádření bez problémů spolupracovat. „Společně spolu komunikujeme již několik let a v mnohých projektech jsme ukázali, že umíme spolupracovat," podotýká náměstek hejtmana Pavel Pacal. Spolu s Pavlem Fraňkem jsou oba zároveň zastupiteli města Třebíče. Ale zatímco Pavel Franěk je pouze řadovým opozičním členem zastupitelstva, Pavel Pacal zastává post místostarosty. Teď se karta obrátila. Pavel Franěk se posunul výše, je prvním náměstkem hejtmana.

„Žádný paradox v tom nevidím. Opozice a koalice neznamená automaticky nepřátelství či nerespektování jeden druhého. Naše spolupráce s Pavlem Fraňkem je férová a bezproblémová. Tento příklad je jasná ukázka, že to lze dělat slušně a věcně," odpovídá Pavel Pacal. Jeho pozice se v krajské radě jeví pro Třebíčsko nejpřínosnější, vzhledem k tomu, že bude mít pod dohledem regionální rozvoj. (Pavel Franěk bude spravovat resort sociálních věcí a neziskových organizací, Jana Fialová školství.) Pavel Pacal tvrdí, že nebude preferovat žádnou část kraje na úkor jiné části.

Na co se tedy zaměří? „Kraj v uplynulých letech velmi málo komunikoval své záměry s obcemi, kterých se to bezprostředně týkalo. A to bych chtěl změnit. Kraj je tvořen obcemi a životem v nich a jejich okolí. Proto je třeba se ptát na potřeby jednotlivých obcí, komunikovat s nimi a závěry tomu přizpůsobovat. Záměry obcí a kraje musí být v souladu. Třebíč samozřejmě nevyjímaje," podotýká. A dodává, že klíčový je pro Třebíčsko rozvoj dopravní infrastruktury, konkrétně napojení na dálnici D1 a rekonstrukce páteřních komunikací spojujících Třebíč s ostatními částmi kraje.

Trojici krajských radních spojuje také školství. Oba pánové jsou profesí učitelé, Jana Fialová má školství už ve druhém volebním období pod sebou. Že by jí její noví kolegové hleděli pod prsty, se neobává. „Vidět a mluvit mi do školství samozřejmě mohou a budu ráda za každou konstruktivní radu. Ani jeden však nepůsobil jako učitel na střední škole, tyto školy právě kraj zřizuje. Vnímám též svoji výhodu ve znalosti firemního prostředí, kde jsem po studiích působila, a mohu své zkušenosti zúročit v jednání s firmami, které považuji za nezbytný atribut při spolupráci se středními školami," poukázala Fialová.

A názor krajské radní na tuzemské školství? „Považuji je za kvalitní, jen je třeba celostátně změnit přístup k jednotlivým stupňům vzdělávání, pracovat na zvyšování platů pracovníků ve školství a zaměřit se na kvalitu poskytovaného vzdělávání na jednotlivých školách."

Podobně to vidí Pavel Pacal, který coby třebíčský místostarosta měl dosud školství mimo jiné v náplni své práce. „Naše školství není ve špatném stavu. Jen nedokáže promptně reagovat na aktuální potřeby společnosti. Chybí mu jasná vize, neustále se něco mění. Dlouhodobě je zde převis nabídky škol nad množstvím absolventů, což snižuje úroveň absolventů v jednotlivých oborech," popsal.

Z hlediska stranického má v krajské radě převahu ČSSD. Vyjednala si pět mandátů, hnutí ANO dva a dvoj-blok ODS a koalice Starostové pro Vysočinu po jednom mandátu. Podle dřívějšího vyjádření hejtmana Jiřího Běhounka koaliční dohoda zaručuje, že při složitých jednáních nebude moci ČSSD přehlasovat ostatní partnery v koalici.

Radní z Třebíčska

V končícím volebním období zastupovali Třebíčsko v krajské radě dva radní. Vedle Jany Fialové ještě starosta Budišova Petr Piňos (ČSSD). V letech 2008 2012 v krajské radě figurovali z třebíčského okresu sociální demokraté Zdeněk Ryšavý a Josef Matějek. O čtyři roky předtím zastávala pozici krajské radní a náměstkyně hejtmana Marie Černá (SNK-ED), krajskou radní se stala také v prvním funkčním obdobní krajského zřízení na počátku milénia.