Popřát jí přišli kromě příbuzných též zástupci obce. Před měsícem sto pět let slavila Anežka Vyškovská, o kterou je vzorně postaráno v moravskobudějovickém zařízení pro seniory, v Domě svatého Antonína.

A počátkem září měla taktéž sté narozeniny Marie Nahodilová z Loukovic, vesnice sousedící s Čáslavicemi. Česká správa sociálního zabezpečení evidovala letos v říjnu 199 stoletých Čechů, z toho 164 žen a 35 mužů. Kdo dosáhne tohoto úctyhodného věku, přilepší si k důchodu o dva tisíce korun.