Dotazníkové šetření projektu Rodina a otázky týkající se vzniku Centra pro dítě a rodinu v Borovině je orientováno v převážné většině na skupinu rodičů na mateřské či rodičovské dovolené.


„Během jednoho dne se nám vrátilo zpět přes dvacet vyplněných dotazníků. Jak naznačují první ohlasy právě z Boroviny, vyvstala potřeba Centra pro dítě a rodinu v této lokalitě zřídit. O těch požadavcích jsme věděli dávno a dotazníky nám to jen potvrdily,“ sdělila ředitelka Třebíčského centra Anna Machátová.


Tím však dotazníkové šetření centra nekončí. Na názor se ptá i lidí ve věku padesát a více. Právě této skupině je určen poslední dotazník. „Našim záměrem je pomoci právě této věkové skupině. Lidí nad padesát, kteří nemohou sehnat práci, přibývá. Pomoc by měla přijít v podobě různých kurzů jako jsou počítačové, komunikační, případně angličtiny nebo radou psychologa, která bývá v mnohdy potřebnější,“ upřesnila ředitelka Machátová.


Na všechny projekty chce Třebíčské centrum získat dotace z Evropských strukturálních fondů. Na otázku, kolik by chtěli získat, odpověděla ředitelka, že by se podle odhadu mělo jednat o miliony. Prostory už má centrum v Borovině vyhlédnuté jen o nich nechce moc mluvit. Nabídku prý dostali, zatím je to vše v jednání.