Navržené omezení akreditace nyní řeší ministerstvo školství ve správním řízení. Pokud úředníci návrh komise schválí, škola by pak nemohla na zmíněné dva studijní programy přijímat nové uchazeče. „Z hlediska lidského bych viděl jako logické, pokud by vysoká škola o možném hrozícím riziku případné zájemce o studium informovala,“ řekl tajemník Akreditační komise Jiří Smrčka.

Výtky akreditační komise vůči ZMVŠ Třebíč se už od roku 2009 soustředily především na špatné personální zabezpečení akreditovaných studijních programů stabilizovaným kolektivem akademických pracovníků s odpovídající kvalifikací a s dostatečným jádrem tvořeným kmenovými pracovníky školy. Komise považovala za slabinu školy publikační činnost kmenových pedagogů.

Nedošlo k nápravě ani za dva roky

Co komisařům na třebíčské vysoké vadilo, je uvedeno v zápisu z loňského listopadového zasedání komise. „Akreditační komise konstatuje, že ani po dvou letech od uzavření hodnocení nedošlo k nápravě zjištěných nedostatků a zlepšení kvality uskutečňování akreditovaných činností. U ekonomicky zaměřených studijních programů došlo ještě ke zhoršení jejich personálního zabezpečení,“ píše se v zápisu komise.

ZMVŠ Třebíč se může proti návrhu Akreditační komise bránit. Pokud do konce února ministerstvu předloží materiály, jimiž přesvědčí, že došlo k nápravě problémů, které Akreditační komise shledala. Pak by se situace mohla změnit ve prospěch školy.

Jak správní řízení pokročilo, zjišťoval Deník přímo na ministerstvu školství. Odtud přišla koncem minulého týdne odpověď, že ministerstvo třebíčskou vysokou školu požádalo, aby podala své vyjádření k nesouhlasnému stanovisku Akreditační komise nejpozději do 29. února. „Požadované vyjádření jsme doposud neobdrželi,“ zmínila Zdeňka Pastorová, pověřená vedením samostatného oddělení správních činností vysokých škol MŠMT ČR.

Jak se k nepříjemné situaci ZMVŠ Třebíč postavila, objasnil její ředitel Jakub John: „Připravujeme zprávu pro ministerstvo školství ohledně vyřešení všech připomínek Akreditační komise, která by měla být odeslána na konci února. S tím, že připomínky, které Akreditační komise měla na podzim, jsou připraveny k vyřešení.“

Jak hodlá ZMVŠ chyby napravit, John přiblížil: „Půjde o jiné garanty a spolupráci s jinými vysokými školami. Jednáme s brněnskou technickou vysokou školou a také Mendelovou vysokou školou, ale zatím nechci předbíhat závěry.“

Pokud jde o publikační činnost, John uvedl, že škola má na letošek zpracován přesný publikační plán. Akademický sbor by podle Johna měl významně posílit právě na úrovni garantů.

ZMVŠ připravuje další novinku

Podle ředitele škola připravuje také další novinku pravděpodobně půjde o akreditaci nového programu. „Zatím bych o tom nerad hovořil, je to teprve v začátcích. Bude to obor na pomezí ekonomiky a techniky,“ předeslal John.

Zastoupení ve správní radě ZMVŠ Třebíč má město Třebíč, které je jedním ze tří zakladatelů školy spolu s Hospodářskou komorou Třebíč a akciovou společností Vivat Academia. Právě společnost Vivat Academia ve správní radě zastupuje také ředitel školy Jakub John.

Ve správní radě ZMVŠ Třebíč usedá vedle třebíčských místostarostů Pavla Pacala a Pavla Svobody starosta města Pavel Heřman, který k nastalé situaci ve vysoké škole poznamenal: „Velmi nám záleží na tom, jak vysoká škola bude fungovat, jakou bude mít úroveň, aby škola fungovala dobře. Akreditační komise konstatovala, že nejsou řádně garantovány některé obory. Momentálně se pracuje na tom, aby se zajistili garanti těchto oborů a bylo vše v pořádku. Doufám, že se to podaří v tom čase, který ještě zbývá.“

První termín přijímacího řízení do studijních oborů má vypsaný ZMVŠ Třebíč už na 5. března.

Akreditace u oborů, které napadla Akreditační komise, končí v příštím roce. Zda se škole podaří akreditace obhájit, bude Deník čtenáře informovat.