„Chceme od občanů zpětnou vazbou zjistit, jaká forma komunikace jim nejlépe vyhovuje, jaká témata je nejvíce zajímají, kde zjišťují informace a jaká témata jim chybí. Na základě výsledků ankety pak můžeme formu i způsob, jakým informujeme občany, změnit tak, aby to vyhovovalo většině,“ uvedl starosta města Pavel Pacal.

Odkaz na anketu najdou lidé kromě webu města také v květnovém čísle Třebíčského zpravodaje.