Výtěžek z vánoční sbírky bude věnován třebíčské pobočce Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením.

„Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v Třebíči se ve své činnosti zaměřuje na rodiny s dítětem s postižením, stejně jako na osoby s mentálním a kombinovaným postižením navštěvující některé typy zařízení. Cílem společnosti je pomáhat lidem s mentálním postižením, podporovat zlepšení jejich podmínek života a provádět osvětu směrem k veřejnosti tak, aby lidé kladně vnímali lidi s mentálním postižením,“ popsal činnost spolku místostarosta Miloš Hrůza, který má sociální věci ve své gesci.

Peníze mohou lidé do sbírky darovat i bezhotovostně, na zvláštní účet sbírky u Komerční banky č. 115 – 958 161 0237/0100. Vybranou částku z pokladničky i zvláštního účtu doplní také peníze od zastupitelů města. Ti se po příštím zasedání 12. prosince zváží a do vánoční sbírky přispějí, jako každoročně deseti korunami za každý kilogram své váhy.

„V loňském roce lidé darovali v této sbírce více než 50 tisíc korun. Je to dobrá tradice,“ doplnil Hrůza.