„Toto ocenění spojené s poděkováním patří nejen vám, ale i vašim učitelům a rodičům. To oni vás dovedli až sem. Je důležité, abyste ve vaší iniciativě a nadšení neustáli a pokračovali i v dalších letech, vše máte před sebou a záleží jen na vás, jak s tím naložíte,“ pronesl k oceněným žákům starosta Pavel Pacal.

Ocenění za reprezentaci města a školy obdržel: Andrea Klementová, ZŠ a MŠ Bartuškova. Eliška Zahrádková, ZŠ Benešova. Michal Svoboda, ZŠ Benešova. Eliška Havlíčková, ZŠ Horka – Domky. Adam Havlíček, ZŠ Horka – Domky. Kristýna Zedníčková, ZŠ T. G. Masaryka. Tomáš Pikart, ZŠ T. G. Masaryka. Inka Veverková, ZŠ Kpt. Jaroše. Jan Vavřínek, ZŠ Kpt. Jaroše. Tereza Talya Stehlíková, ZŠ a MŠ Na Kopcích. Adéla Vedralová, ZŠ Týnská.