„Jedná se o plošné vysprávky povrchů místních komunikací. Předpokládaný finanční objem prací dělá v souhrnu přes pět milionů korun," oznámil mluvčí radnice Ivan Přibík.

Plánované opravy popsal blíže Aleš Kratina, vedoucí odboru dopravy městského úřadu: „Snažíme se finanční prostředky soustředit do míst, kde máme podle digitálního pasportu místních komunikací nejhorší stavební stav povrchů. Pokud proběhne bez problémů soutěž na zhotovitele uvedených oprav, dozví se občané přesný harmonogram prací v průběhu dubna 2013," řekl.

Rozhoduje povrch i stav kanalizace

Při plánování oprav nelze podle Kratiny přihlížet pouze k existujícím výmolům, ale také ke stavu sítí pod povrchem. „Pokud se výhledově plánuje například oprava kanalizace, nebudeme plošně měnit povrch vozovky, protože by v dalších letech byl kvůli výměně trubek opět rozkopán. Jako příklad uvádím ulici Seifertovu, jejíž stav již vadí i autobusům MAD. Od kolegů z odboru správy majetku a investic města je již nicméně přislíbeno, že komplexní oprava této ulice proběhne v dalších letech," dodal šéf dopravního odboru.

Investice do jednotlivých ulic by měly vypadat takto: Bartošova 1 016 000 korun, Kosmákova 1 587 000 korun, Modřínová 610 000 korun, Dobrovského 1 089 000 korun a Čelakovského 761 000 korun.