Do funkce jej starosta Třebíče Pavel Janata jmenoval od 1. října. „Před chvílí jsme měli první pracovní sezení a úkolů dostal celou řadu. Zejména si zmapovat personální obsazení úřadu, systematizaci a jednotlivé náplně práce. Aby se zorientoval v úřadu, jak a co kdo dělá. Měl by se orientovat v problematice celého úřadu z pohledu jeho nové pozice," popsal Janata.

Kazda svůj první den za nijak výjimečně náročný neoznačil. „Bylo to stejně náročné jako všechny ostatní dny. Ani více ani méně. Je to běžný pracovní den. I když věcí je více než na předchozí pozici," řekl Kazda.

Vladimír Kazda není na městském úřadu žádným nováčkem. „Na úřadě dosud pracoval jako vedoucí oddělení kontroly a výsledky jeho práce jsou perfektní. Jsem přesvědčen, že se i tajemnické funkce zhostí zodpovědně a bude pokračovat v nastavené lince nových metod ve strategickém i personálním řízení úřadu," chválí si výběr starosta města Pavel Janata.

Seznamování s chodem úřadu z pozice tajemníka je hlavní náplní prvních dní Vladimíra Kazdy v nové pozici. „Na úřadě pracuji již více než rok. Vedoucí odborů díky tomu samozřejmě znám, ale musím se seznámit i s jejich prací a jejich podřízenými," sdělil Kazda.

Pokračovat

V dalších dnech by chtěl především navázat na práci bývalé tajemnice. „V následujícím období budu s týmem vedoucích odborů pokračovat v rozpracovaných projektech, které na úřadě zavedla bývalá tajemnice Simeona Zikmundová. Věřím, že se nám společně podaří pracovat tak, abychom naplňovali vizi úřadu, kterou jsme si nedávno stanovili. Jsme zde především pro občany a jejich spokojenost je naše priorita," nastínil směr svojí práce nový tajemník Vladimír Kazda.

Starosta Pavel Janata musel zastávat práci tajemníka v době, kdy se hledal nástupce bývalé tajemnice Simeony Zikmundové. A bylo to období delší, než čekal. Podle plánu se měl nový tajemník ujmout funkce již 1. srpna.

Bývalá tajemnice se stala náměstkyní pro ekonomiku na Ministerstvu pro místní rozvoj již 15. června. V té době zájemci o pozici tajemníka mohli posílat své přihlášky do výběrového řízení. Těch se na třebíčské radnici do 26. června sešlo pět.

„Bylo pět přihlášek a z toho k ústnímu pohovoru postoupili tři uchazeči, a žádný z nich nebyl vybrán. Komise nikoho nedoporučila ke jmenování," informoval tehdy starosta Třebíče Pavel Janata.

Druhý pokus

Celý proces se tak rozběhl nanovo. Tentokrát se do výběrového řízení přihlásilo šest zájemců. Na rozdíl od prvního pokusu mezi nimi tentokrát byl budoucí vítěz Vladimír Kazda. „Nebyl v tom žádný záměr. V prvním kole nebyl nikdo vybraný, tak jsem se přihlásil do druhého," vysvětlil, proč se nezúčastnil hned prvního výběrového řízení.

„Do druhého kola se přihlásilo šest zájemců. Z toho tři uchazeči nesplňovali zákonné požadavky. Ze zbylých tří na základě ústního pohovoru byl vybrán Vladimír Kazda. Výběrovým řízením prošel s nejlepšími výsledky," sdělil starosta.

Personální otázka na městském úřadu však ještě není uzavřená. Hledat se nyní bude nový vedoucí oddělení kontroly. „Ano, to je úkol, který nás nyní čeká," potvrdil starosta.