„Ta informovanost byla přes média, v autobusech městské dopravy, třebíčském zpravodaji i na webových stránkách www.tradomad.cz, kde bylo a je možno vyhledat potřebné spoje," hájil radnici Svoboda.

Deník se obrátil i na ředitele třebíčské TRADOMAD Milana Dygrýna, který sdělil: „V polovině měsíce byl každý z řidičů seznámen s novým jízdním řádem a novým systémem." Je přesvědčen, že řidiči byli dostatečně o změnách informováni a také podle toho měli být schopni reagovat na dotazy cestujících.

Na názory bylo pět pracovních dnů

Lidé mohli své připomínky k novému systému MAD i novému jízdnímu řádu podávat během uplynulých pěti dnů. Reagovat mohli telefonicky, mailem, případně osobně v kanceláři číslo 20 na autobusovém nádraží, kde byly připomínky shromažďovány. „Sešlo se nám na sto připomínek, počítaje v to jak reakce mailové, telefonické tak i osobní," načrtnul situaci vedoucí odboru dopravy třebíčské radnice Aleš Kratina.

Přiznal, že většina z reakcí byla negativní, zatímco pozitivních ohlasů bylo poskrovnu, pouhá desítka.

„Upřímně musím říci, že jsme s tím počítali. Neočekávali jsme, že když zasáhneme do desítky let zaběhnutého sytému, že by převažovaly kladné ohlasy. Každopádně bych chtěl všem za připomínky poděkovat, protože nám to velmi pomáhá," nechal se slyšet.

Lenka Jičínská na facebookových stránkách Deníku na jeden z článků o MAD reagovala: „Kritice se nedivím…čekat někde na dopravu čtvrt hodiny je dost a navíc když bude pršet, paráda, proč ne. A nebo jít na dopravu z Březinky, kde už nejezdí a letět až k Lípě,taky dobrý......ten kdo to vymyslel tam určitě stát nebude.......vypadá to že spousta lidí přestane dopravou jezdit a raději se domluví a pojedou autem…proč to nemohli nechat tak jak to bylo."

Své výhrady zveřejnila v internetové diskuzi i čtenářka Karla: „Nevím, kdo navrhoval nový JŘ, je to hrůza, proč to nenechali, jak bylo. Prý jsou změny nutné kvůli lepší obsluze ul. Samešova a Na Kopcích, to ale museli udělat tak složitě? A kdo proboha vymyslel konečnou zastávku na Míčové, vždyť je to uprostřed trasy?!" Podobných názorů, že město mělo dopravu nechat ve „starých kolejích" zaznívá víc.

Připomínky třídili do tří skupin

Podle Kratiny třebíčská radnice předem deklarovala, že jde o zkušební provoz a je ochotna v průběhu zkušebního provozu reagovat na potřebné změny. „Naší snahou je, aby se na základě připomínek celý systém zdokonalil, aby vyhovoval co nejvíce lidem," zmínil.

Nakupené připomínky rozdělili na radnici do třech skupin. „První skupina se týká zrušených linek číslo 2 a 3, které v dřívějším systému zajišťovaly přímou vazbu mezi čtvrtěmi Podklášteří Týn a Hájek. Druhá skupina reaguje na linku č. 4. Většině lidí nevyhovuje, že konečná zastávka je nově situována v Míčově ulici. Třetí skupinu tvoří individuální podněty různého druhu," popsal mluvčí radnice Ivan Přibík.

Změny budou už k 1. říjnu

Řadu podnětů cestujících radnice zapracuje do změn v jízdním řádu a linek už s platností od 1. října.

Dotknout by se měly především linek 10, 11 a 4. „Uvažujeme o tom, že bychom některé spoje na lince číslo 10 protáhli přes ulici M. Majerové, abychom ulehčili spojům číslo 4 a 5. Také u linky číslo 11 bude třeba provést úpravy a více připomínek a postřehů cestujících na této trase přivítáme. V jednání s dopravcem bychom rádi provedli změny i na lince číslo 4, ale tam bude záležet na tom, na kolik financí navíc by to vyšlo," zamýšlel se vedoucí odboru dopravy. Podotkl, že na základě požadavků Ptáčovských dojde od 1. října na časové úpravy spojů na lince do Ptáčova.