První patro pavilonu zaberou čtyři moderní operační sály a odpovídající zázemí pro zdravotnický personál a lékaře. V přízemí má být mimo jiné edukační centrum. Poslední třetí patro, které architekti umístili úhlopříčně, bude celé sloužit pro strojovny vzduchotechniky. Pavilon bude situován těsně v sousedství chirurgického pavilonu a bude s ním i propojen, patra stávajících i nových sálů na sebe budou navazovat.

„Jakmile se podaří dokončit nový pavilon a zprovoznit moderní čtveřici sálů, okamžitě začne generální oprava stávající čtyřky sálů pavilonu O. Součástí rekonstrukce staré části budou i úpravy dospávacího pooperačního pokoje a přístupové chodby do celého traktu sálů. V současné době již byla kompletně modernizována centrální sterilizace pro všechny operační sály,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.

Práce začnou na jaře roku 2020 a zhotovitel na ně bude mít 26 měsíců. Veškeré náklady přístavby a rekonstrukce bude Kraj Vysočina hradit ze svého rozpočtu. „Stavební práce, které nebudou mít zásadní vliv na chod krajské nemocnice, začnou na jaře příštího roku s tím, že rada kraje právě vyhlásila veřejnou zakázku na zhotovitele díla. Hotovo by mělo být za zhruba dva a půl roku,“ informoval ekonomický náměstek hejtmana Martin Kukla s tím, že projektové náklady na nový pavilon se pohybují nad 300 milióny korun.

V letošním roce Nemocnice Třebíč definitivně zkolaudovala výstavbu a rekonstrukci komplexu tří budov pavilonu chirurgických oborů a zprovoznila magnetickou rezonanci. Příští rok čeká nemocnici výměna výtahů v pavilonu U a před zahájením je veřejná zakázka na rekonstrukci starého energocentra.

Vizualizace. Nový třípodlažní pavilon operačních sálů v Třebíči.