Hlavní pořadatelem konference je Domácí hospic sv. Zdislavy, který je jediným z Kraje Vysočina a jedním ze sedmi v celé ČR, který byl vybrán do pilotního programu VZP. Ten má ověřit předpoklad, že domácí péče o pacienty v terminálním stádiu je nejen pro ně komfortnější, ale také ekonomicky výhodnější. „Za poslední dva roky jsme od prvotního poskytování sociálních služeb spojených s doprovázením rozšířili personální obsazení na devět lékařů, devět zdravotních sester, psychoterapeuta a pečovatelky, přičemž jsme doprovodili více jak stovku lidí," vysvětlila vedoucího hospice Eva Vráblová. Konference má podle ní potenciální spolupracovníky seznámit s možnostmi hospicových služeb a má přiblížit čerstvé, ale bohaté zkušenosti.

Spolupořadateli akce jsou Ministerstvo zdravotnictví a Česko-švýcarské fondy, Profesní odborová unie zdravotnických pracovníků a Krajské edukační centrum. Odborným garantem konference je primář Ladislav Kabelka, předseda České společnosti paliativní péče.