Rozsáhlejších úprav se na podzim dočká také Bráfova třída, průjezd městem by se tak měl výrazně zrychlit.

V průběhu letošního roku se v Třebíči uskuteční několik oprav místních silnic. Havarijní stav hlásí po zimě řada míst. „Už počátkem března jsme využili hezkého počasí a opravili jsme na 122 děr," pochlubil se třebíčský místo-starosta Pavel Svoboda a zmínil se o dalších opravách, které budou následovat.

„Pověření pracovníci městského úřadu velice pečlivě projížděli veškeré komunikace a díky tomu máme ucelený přehled rozbitých silnic. Na základě toho teď určujeme, které je více či méně důležité opravit," doplnil Svoboda.

Město proto vypsalo hned dvě veřejné zakázky, ve kterých zvítězily společnosti Colas CZ a Čikom-stav. „Budou se opravovat malé výtluky, to zna-mená do půl metru v průměru a deseti centimetrů hloubky, a samozřejmě i ty větší. Proto byla dvě výběrová řízení, která proběhla velice úspěšně, protože se nám podařilo vysoutěžit částku, díky které město oproti minulosti za tyto práce ušetří," podotkl Svoboda. Na kvalitu vysprávek prý to však nebude mít vliv.

Kvalita oprav

„Používáme technologii, která není krátkodobým řešením. Spočívá ve vysoustružení daného místa do tvaru rovnoběžníku, následného vyhřátí, penetrace, zalití a zhutnění materiálu. Nemá smysl dělat takovéto opravy nějakým recyklátem, který má v praxi životnost dvě až tři hodiny," poznamenal třebíčský místostarosta.

Na již uskutečněné opravy městských komunikací brzy naváže s rekonstrukcí jedné ze svých silnic také Kraj Vysočina. „Podobně jako v předchozím roce v případě Hrotovické ulice se i tentokrát krajské úseky napojí na místa opravená městem. V průběhu dubna až června tak bude opraven povrch Koželužské ulice," potvrdil mluvčí města Ivan Přibík a zmínil se o detailech rekonstrukčních prací.

Pěticentimetrový nový povrch

„Vysprávky se budou týkat vozovky o délce asi šesti set metrů v úseku od sídliště Za Rybníkem a dále podél hráze k nové křižovatce, která ústí do areálu Bopo. Další část s délkou přibližně tři sta metrů zahrnuje úsek od bývalé tovární kotelny po Janův mlýn," líčil s tím, že v obou případech se řidiči dočkají nového asfaltového koberce o tloušťce pěti centimetrů. Předcházet tomu bude kompletní rekonstrukce povrchu, včetně odstranění obrusné vrstvy.

Technické úpravy neminou ani část silnice první třídy číslo 23, a to v úseku mezi gymnáziem a třebíčskou nemocnicí. Ředitelství silnic a dálnic, které komunikaci spravuje, předložilo městu hned tři návrhy řešení. „Komise dopravy se jimi zabývala a přiklonila se k té poslední, nejméně nákladné variantě. Její předností je to, že v sobě nezahrnuje žádné větší úpravy okolních prostor, například že by se silnice rozšiřovala na úkor chodníků. Úpravy tak budou pro město investičně nenáročné," řekl Svoboda s tím, že část nynějšího chodníku ustoupí silnici pouze u evangelického kostela.

Nový odbočovací pruh v režii ŘSD

„Od nemocnice ve směru na Jihlavu vznikne odbočovací pruh do ulice Kateřiny z Valdštejna. Veškeré úpravy na komunikaci bude hradit Ředitelství silnic a dálnic, jako město budeme finančně řešit pouze úpravu chodníku a nasvícení dvou přechodů pro chodce, a to u úřadu práce a dalšího ve směru na Borovinu," dodal místostarosta.

Další úprava Bráfovy třídy by měla zpříjemnit a hlavně zrychlit cestu řidičům směřujícím ve směru Brno Jihlava. „Při zaměřování se zjistilo, a prokázala to i následná studie, že šířkové parametry dnešní komunikace umožňují zřízení dvou průběžných jízdních pruhů. Díky tomu bude město po této trase průjezdnější a mělo by dojít k až sedmdesátiprocentnímu snížení hustoty dopravy. Kolony na světelných křižovatkách by tak tímto opatřením měly být odstraněny," podotkl Svoboda s tím, že práce budou zahájeny ve druhé polovině letošního roku.