V rámci dotazníku se obyvatelé vyjádřili mimo jiné k potřebným investicím města. „V případě realizace navrhovaných investic lidé nejčastěji volili akci úpravu Karlova náměstí té by dala přednost téměř polovina dotázaných obyvatel Třebíče. Na druhém místě s podporou téměř dvou z pěti dotázaných jsou další revitalizace sídlišť,“ zmiňoval materiál shrnující výsledky názorového průzkumu.

Zato modernizaci Laguny, kterou se letos město chystá realizovat, dotazovaní přiřkli až třetí příčku. Proč na úpravy Karlova náměstí dosud nedošlo, starosta Pavel Heřman objasnil:„Karlovo náměstí má jeden problém, ten spočívá v minulém zastupitelstvu města.“ Zastupitelstvo kdysi schválilo, že úpravy Karlova náměstí se zrealizují na základě osm let staré megalomanské studie. Ta ale počítala s nemalou dotací, na kterou město z různých důvodů dosud nedosáhlo.

„Snažíme se ten problém odšpuntovat. Chystáme usnesení zastupitelstva města, které by při jeho schválení zrušilo čekání na Godota,“ glosoval situaci starosta Heřman. Podle něj bude nyní na zastupitelích, aby velkolepé plány zrušili a schválili návrh na dílčí opravy náměstí.

Dotazník města se dotkl i navržených vizí, kterými by se město mělo zabývat. Více než polovina odpovědí v tomto případě preferovala město pracovních příležitostí a podnikatelských šancí.

Nedostatek pracovních míst ohodnotilo devět dotázaných z desíti jako největší problém. V souvislosti se zaměstnaností také velký podíl dotázaných považuje za největší riziko pro rozvoj města úbytek pracovních příležitostí ve městě a následně i omezení či uzavření provozu dukovanské elektrárny.

Téměř třetina dotázaných vnímá jako negativní to, že se musí za prací z Třebíče dojíždět, čtvrtině vadí špatné dopravní napojení. V průměru sedm z deseti respondentů si stěžuje na nízké výdělky.

Lidé se necítí bezpečně

Podle Heřmana se město bude snažit i nadále nabízet některé své pozemky k podnikání. Avšak konkrétní snahy, jak by město přispělo podpoře zaměstnanosti či podnikání, ty na tiskové konferenci nepadly.

Radní se shodují, že překvapivým výsledkem dotazníku je fakt, že více než dvě pětiny dotázaných se necítí ve městě bezpečně. Přitom více než polovina dotázaných zmínila, že má obavy z odlišného chování jiných etnických skupin.

Takřka polovina respondentů uvedla za nejfrekventovanější problém zatížení města tranzitní dopravou, za tím následují problémy s parkováním a průjezdnost Karlova náměstí.

Bezmála dvě třetiny dotázaných negativně hodnotí to, že městu chybí obchvat. Lidé v dotaznících mimo jiné zmínili i to, že jim vadí snižující se počet obchodů s kvalitním zbožím v centru města.

Dvě pětiny dotázaných si myslí, že je třeba vybudovat podzemní parkoviště, zhruba čtvrtina navrhuje vybudovat odstavná parkoviště na okrajích čtvrtí. Čtvrtina dotázaných by podpořila myšlenku vytvoření parkovacích míst tím, že některé ulice se zjednosměrní.