„Kdyby tu byly ty lavičky v zeleni, hned by tu bylo na náměstí radost pobýt,“ mínila Zdena Hladká.

Přestože nutnost proměny Karlova náměstí se přetřásá léta, za celou dobu až dodnes paradoxně neexistuje jediná realizovatelná studie, kterou by bylo možno k případné realizaci úprav použít. Naposledy před devíti lety zpracoval studii vzhledu náměstí architekt Milan Pitlach. „Šlo o autorský koncept, který nikdy nebyl s veřejností diskutován a nebyl ani dále rozpracováván,“ upozornil třebíčský městský architekt Lubor Herzán. Vizualizaci Pitlachovy studie zpracovali studenti místní střední školy stavební.

Podle Herzánových slov už je Pitlachova studie v současné době pasé. „Zadání Pitlachovy studie bylo úplně jiné, reagovalo tehdy na jiné požadavky, než jaké jsou dnes,“ uvažoval Herzán.

Pitlachova studie počítala se sjednocením náměstí do jednolité plochy, s vymístěním parkoviště, doprava měla být pouze na spodní straně náměstí, tržiště by se přemístilo na konec současného parkoviště do blízkosti Jejkovské brány. Rovněž tato studie navrhovala zrušení některých pohledových bariér šlo o odstranění stánku uprostřed náměstí, navrženo bylo i přemístění záchodků do bezbariérového prostoru.

Městský architekt je přesvědčen, že Třebíč potřebuje vypracovat zcela novou kompletní studii. „Rozhodně je potřeba přesně definovat, co je na náměstí nezbytné, co bychom tam chtěli mít navíc a k čemu by to mělo sloužit,“ vypíchl Herzán.

Heřman: Opravme náměstí po etapách

Na poslední tiskové konferenci starosta Pavel Heřman zmínil, že už v minulosti bylo zastupiteli schváleno, aby město usilovalo o vhodnou dotaci pro další rozpracování studie a případnou realizaci revitalizace náměstí. Sehnat však takovou jednorázovou obří dotaci se městu nepodařilo a zřejmě už jen tak nepodaří. Proto má starosta Heřman názor, že by zastupitelé měli nyní zrušit předchozí čekání na výjimečnou dotaci a co nejdříve odsouhlasit návrh, aby revitalizace náměstí mohla postupovat po dílčích úpravách. Tak, jak se městu bude postupně dařit nalézat finanční prostředky. „Ne všechno je tak úplně špatné a katastrofální, že by se to muselo měnit,“ mínil Heřman. V první fázi je třeba udělat zejména průzkum řádů a sítí.

S postupnými úpravami Karlova náměstí by za jistých podmínek souhlasil i zastupitel Martin Svoboda. „Neměl bych s tím problém, pokud by existovala politická shoda. Ale obávám se, že zatím neexistuje smysluplný návrh. Neviděl jsem nic, co by řešilo náměstí jako celek a co by se dalo realizovat po etapách,“ poznamenal. Podle něj by rozhodně nebylo vhodné z náměstí dopravu zcela vymístit.