První z odvolacích řízení se týkalo stromů na západní polovině, kdy město vysázelo stromy v rozporu se stavebním povolením. Za to Třebíč nejprve dostala pokutu od Městského úřadu Náměšť nad Oslavou, který se ze zákona tímto případem zabýval. Třebíč se proti pokutě odvolala k vyšší instanci, jíž je právě krajský úřad. Ale neuspěla. „Město provedlo práce v rozporu s povolenou projektovou dokumentací. O změnu povolení si mohlo požádat. Neučinilo tak, čímž porušilo zákon. To je podstatou pokuty, která byla krajským úřadem potvrzena,“ vysvětlila vedoucí oddělení památkové péče krajského úřadu Olga Čermáková. Podle sdělení z třebíčské radnice se jedná o pokutu deset tisíc korun.

Druhá pře se týkala východní poloviny náměstí. Na jedné straně sporu figurovalo město Třebíč, na straně druhé Městský úřad Třebíč – což jsou dvě rozdílné instituce. Před výsadbou požádalo město úřad o změnu schválené dokumentace. Tato změna spočívala v rozšíření výsadby – konkrétně vysázení osmi dalších hrušní. Městský úřad ale toto rozšíření zamítl, proti čemuž se město opět odvolalo ke krajskému úřadu. Zde uspělo. „Negativní stanovisko krajský úřad změnil a předložená žádost města byla z hlediska památkové péče odsouhlasena,“ potvrdila Čermáková.

Budoucí parkoviště na Karlově náměstí v Třebíči
VIDEO: Třebíč chce, aby auta pendlovala. Kdo ujede do půlhodiny, vyhrává

Třebíčští radní výsledek sporu o stromy na východní straně náměstí kvitují. „Jsme rádi, že zvítězil zdravý selský rozum. V dnešní době stromy na náměstí prostě patří,“ sdělil starosta Pavel Pacal. Ten zároveň dodal, že město neskládá zbraně ani v případě sváru o západní polovinu náměstí. „I tam totiž stromy patří, a proto v tomto ohledu budeme i nadále jednat. Jsem přesvědčen, že máme pravdu,“ dodal starosta.

O tom, že Třebíč uspěla ve sporu o východní část náměstí, vědí už i v Národním památkovém úřadu Telč. Pod něj Třebíč spadá. „Respektujeme rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, že záměr výsadby osmi stromů na východní části Karlova náměstí v Třebíči je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustný. Více se k dané záležitosti v tuto chvíli nebudeme vyjadřovat,“ prohlásila za památkáře jejich mluvčí Ilona Ampapová.

Pro běžného člověka jsou tyto úřednické kličky hodně složité. Aspoň si to myslí Lukáš Juránek. „Moc dobře nechápu, proč se musí jednat o každé polovině náměstí zvlášť. Stromy jako stromy. Ale je dobře, že tam budou. Teď už je snad nikdo nevytrhá ani na jedné, ani na druhé straně, i kdyby se za to mělo platit bůhvíkolik pokut,“ okomentoval dosavadní výsledek sporu Juránek.

Jak šel čas ve sporu o stromy na Karlově náměstí

Na sklonku roku 2021 město oznámilo, že navzdory památkářům a schválenému projektu na revitalizovaném Karlově náměstí vysázelo víc stromů, než mohlo.

Na konci února 2022 památkáři vydali prohlášení, že město postupovalo nezákonně.

V květnu 2022 ministerstvo kultury Třebíči oznámilo, že městu neposkytne příspěvek ve výši 750 tisíc korun.

Důvodem bylo, že vysazením stromů porušilo zásady pro užití státní podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ).

Mezitím se odvíjela i jednání popsaná v článku.