Nový stezka měla vzniknout z původního chodníku. „Bylo to jedno z uvažovaných cyklopatření. Na základě souhlasu Policie ČR bude nově chodník určený pro smíšený provoz, takže po něm budou moci jezdit i cyklisté. Na chodníku jsou i svodidla, která měla být odstranění a nahrazená jiným a bezpečnějším typem svodidel pro cyklisty,“ popsal starosta města Pavel Pacal.

Zakázku ale nakonec město zrušilo. „Přihlásil se pouze jeden uchazeč, která uvedl dvojnásobnou cenu oproti projektované. Jednali jsme proto s policií a výsledkem je, že souhlasí s odstraněním svodidel a jejich nenahrazováním. Svodidla dáme pryč a zakázka na nové se realizovat nebude,“ dodal starosta.

V Třebíči by měla před létem vzniknout systematická síť cyklotras, cyklopruhů a cyklopiktogramů. „Realizace vyjde na 4,2 milionu korun. Cílem a smyslem těchto opatření je, aby se cyklisté mohli smysluplně a bezpečně pohybovat po městě všemi směry,“ uvedl Pacal. Nově bude fungovat i web trebicnakole.cz, který bude o nových opatřeních informovat. Městský cykloportál poradí kudy se kam na kole bezpečně dostat.