Obyvatelé města s deštníky sledovali stylizovaný příjezd prezidenta Masaryka a také ukládání schránky s poselstvím pro příští generace do městské věže. Nahoru je vynášel horolezec a mokrá lana mu jeho výkon ztížila.

Oslav výročí republiky se v sobotu 27. října mimo jiných zúčastnili i hosté rakouského Lilienfeldu, partnerského města Třebíče.