„Vzhledem k tomu, že se s koncem volebního období rozšiřují po našem městě rozličné fámy o tom, jak vedení radnice ovlivňuje proces zadávání veřejných zakázek, rozhodl jsem se, že radikálním a moderním způsobem těmto pomluvám učiním přítrž,“ nastínil starosta Třebíče Ivo Uher impulz, který ho dovedl na nápad elektronických aukcí.


„Hledáme proto nástroj, který nám pomůže odstranit, především u větších zakázek, různé pochybnosti, které u nich vznikají,“ dodal.


Aukce nejsou všelékem


Systém elektronického řešení jim sice nezabrání, ale zjednoduší transparentnost pro ty, kteří o ni stojí.


„Elektronické aukce určitě nejsou všelékem. Je to zase jen nástroj, u kterého záleží, jak s ním pracujete,“ řekl Milan Woff z firmy QCM, která se elektronickými aukcemi zabývá.


S tím souhlasí i starosta: „Určitě musí ruku v ruce s tím jít i to, že budeme zveřejňovat maximum toho, co bude možné. A mělo by to tak být, i pokud se nakonec pro elektronické aukce nerozhodneme.“


Původní prioritou bylo, aby právě touto metodou bylo možné soutěžit již v polovině září o zakázku rekonstrukce zámeckého křídla . „Nyní jsou mé pocity poněkud rozpačité, protože není v této chvíli jasné, zda právě tato zakázka tímto způsobem vysoutěžit půjde, pokud však ano, rád bych šel touto cestou,“ zhodnotil starosta prezentaci firmy QCM, která se konala ve středu na radnici. Systém této firmy začne od 1. září využívat například Liberec. Využívá jej i Ministerstvo pro místní rozvoj nebo Masarykova Univerzita v Brně.


Podobný systém s elektronickými aukcemi, který však není určen pro investiční nákupy, mají i v Ostravě, kde přes něj kupují například potraviny. Získali skrze něj ceny v průměru až o pětadvacet procent nižší než ceny původní.