„Starosta svou přítomností podpoří ekonomické aktivity třebíčských podnikatelů a zároveň bude deklarovat pozitivní přístup města k již probíhajícím kontaktům,“ oznámil Milan Krčmář z třebíčské radnice.


V Třebíči například sídlí běloruský honorární konzulát a nejvyšším českým představitelem v Bělorusku je chargé d‘affaires Jiří Karas, bývalý poslanec.