Neznamená to ale, že se tráva na městských pozemních přestane sekat úplně. Město chce najít střední cestu, protože když se seče málo, bují plevele a kvetení trav je problémem pro alergiky. „Tvorba ochmýřených polétavých semen některých druhů může přispívat k alergiím a také k dalšímu šíření těchto druhů,“ poznamenal správce.

Radnice chce najít správné individuální načasování jednotlivých sečí tak, aby se sice pokud možno bránilo nežádoucímu přerůstání trávníků, ale současně aby nedocházelo ani k sečení tehdy, kdy suchem sužovaný porost už nedokáže po posečení regenerovat a zasychá. „Současně hodláme ve městě vytipovat plochy, které budou sečeny v režimu květnatých luk a stanou se i útočištěm pro stále se snižující populaci užitečného hmyzu ve městě,“ oznámil Petr Urbánek.

Mezi prvními květinovými plochami ve městě by měly být meze na Strážné hoře u Kostelíčka, místa kolem ulice Rafaelova a malá druhově bohatá ploška se zachovalými stepními trávníky ve vnitrobloku sídliště Obránců míru. „Tyto plochy budou v terénu označeny,“ doplnil správce.