Jak dodal, kdyby radnice inflační doložku uplatnila, mohla by zvýšením nájmů získat asi devět set tisíc korun. „Situace pro podnikatele však není jednoduchá a my se jim tímto snažíme aspoň trochu ulevit,“ doplnil místostarosta s tím, že těchto nájemců je přes dvě stě padesát.

Podobně bude Třebíč postupovat i u městských nájemních bytů. V jejich případě už tři roky narovnává rozdíly v nájemném v jednotlivých bytech. „Bylo to způsobené odlišnou legislativou v různých dobách. Kvůli tomu měli lidé ve stejných bytech rozdílnou výši nájemného. Nyní budeme zvyšovat nájemné pouze v těch bytech, kde částka nedosahuje 45,39 korun za metr čtvereční měsíčně. Tam dojde k nárůstu nájmu o inflaci, tedy oněch patnáct procent,“ vysvětlil starosta Pavel Pacal.

Toto zvýšení se dotkne sedmi desítek bytů. Zbývajících více než čtyř set bytů, kde nájemné již převyšuje řečenou částku, se zvýšení ceny nedotkne. Město navyšovalo nájemné u nižších položek o dvacet procent, letos to bude jen do výše inflace. Nejvyšší částka, kterou lidé v městských bytech platí, je zhruba dvaapadesát korun za metr. Komerční nájemné v Třebíči činí dvě stě až čtyři sta korun za metr.