Městské lesy jsou například na Terůvkách nebo v katastru Stříteže směrem na Klučovskou horu. „Celkem máme šestadevadesát hektarů. Dřevo, které se neprodá, se používá třeba na opravu laviček nebo na oplocenky při výsadbě nových lesů,“ upřesnil místostarosta Pavel Franěk.

Hospodaření se dřevem v Třebíči v posledních pěti letech:
2018 - těžba dřeva: 3016 m3, hospodářský výsledek: -274 037 korun
2019 - těžba dřeva: 3233 m3, hospodářský výsledek: -30 648 korun
2020  - těžba dřeva: 1476 m3, hospodářský výsledek: -965 939 korun
2021 - těžba dřeva: 695 m3, hospodářský výsledek: -562 447 korun
2022 - těžba dřeva: 518 m3, hospodářský výsledek: -25 113 korun

Ztráta pětadvaceti tisíc není tentokrát tak výrazná jako v dřívějších létech. Vůbec nejhorší byla v roce 2020, kdy dosáhla téměř milionu korun. Naopak největší zisk připadá na rok 2016, a to téměř čtvrt milionu korun. Tehdy se vytěžilo přes tři tisíce kubíků jak v městských lesích, tak i na ostatních plochách. Ještě více stromů padlo o rok později, to se však už třebíčské městské lesy ocitly ve ztrátě.