Seriál Třebíč1989 - 2014V následujících dnech najdete webu Třebíčského deníku seriál k 25. výročí 17. Listopadu 1989. Každý den popíšeme jeden rok Třebíče. Ukážeme, jak se od roku 1989 proměňovalo město a lidé, kteří v něm žili a žijí.

Hned na začátku roku rezignoval na pozici starosty Pavel Heřman. Jako důvod uvedl, že je nemožné skloubit starostování s neméně náročnou funkcí senátora. Na lednovém zastupitelstvu byl do čela města zvolen dosavadní místostarosta Pavel Janata. V kasičce pod vánočním stromem bylo vybráno přes dvaadvacet tisíc korun. Po přidání výtěžku z předvánoční tomboly putovalo třiačtyřicet tisíc korun na konto Základní školy Mánesova v Otrokovicích, postižené v loňském roce povodní.

Na území matričního obvodu Třebíče bylo uzavřeno 290 sňatků. Třebíč si vybralo pro vstup do manželství i čtrnáct cizinců. „V jednom případě si brala Mongolka Rakušana. V červenci se v Třebíči ženil i synovec Bolka Polívky, který je občanem Kanady," zaznamenal kronikář Jiří Joura.

Mezi rekordmany se zapsal v únoru Třebíčan Jan Benda. Vůz Citroën 2CV dokázal se svými kamarády rozložit a znovu složit za necelých 79 minut. Po sestavení byl automobil nastartován a schopen běžného provozu.

Někteří lidé se stále nevzdali boje proti včlenění třebíčského okresu do Jihlavského kraje. V Třebíči vzniklo občanské sdružení s názvem Pro brněnskou spádovost.

Přišla vichřice

Vichřice, která se na začátku března prohnala Českou republikou, se nevyhnula ani Třebíči. Silný nárazový vítr dosahoval rychlosti až sto třicet kilometrů za hodinu. V ulici Okružní utrhl vrchní plechovou část střechy sedmipodlažního panelového domu. „Kotvení nevydrželo nápory vichřice a střecha o velikosti patnáct krát dvacet metrů spadla dolů na trávník vedle domu, přičemž došlo k poškození čtyř zaparkovaných osobních automobilů," popsal událost kronikář.

Zastupitelstvo schválilo bezúplatný převod zimního stadionu do vlastnictví města a souhlasně se vyjádřilo i k uvolnění 1,3 milionu korun na světelné signalizační zařízení na Masarykově náměstí.

V květnu se Třebíč stala opět městem zlatavého moku. Na třetím ročníku Slavností piva vypilo šest a půl tisíce návštěvníků téměř 30 tisíc piv. V soutěžích šlo především o vypití různého množství piva z různých nádob. Nejlepší dosažený čas na vypití tupláku měl Josef Pacal z Třebíče. Zvládl to za 7,41 vteřin. Klaiscký půllitr nejrychleji vyprázdnil Zdeněk Kriner z Budišova za 3,63 vteřin.

Sto let oslavilo výstavou třebíčské muzeum. Tak dlouhá doba uplynula od schválení stanov třebíčského muzejního spolku c. k. místodržitelstvím.

V červnu se konaly předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a v listopadu volby komunální.

„V okresním městě Třebíči byla při letošních komunálních volbách velmi malá účast voličů a to pouhých 39,39 procent," popsal kronikář Jiří Joura.

V pětadvacetičlenném zastupitelstvu zasedli zástupci hned deseti kandidátek. Po čtyřech mandátech získala KSČM, ODS a ČSSD. Tři místa připadla KDU-ČSL, pět obsadili zastupitelé nezávislých kandidátů a dvě Unie svobody. Jedno křeslo obsadili zastupitelé z Demokratické unie, Důchodci za životní jistoty a Sdružení MODS, NK. Potřebný počet hlasů pro vstup do zastupitelstva nezískali pouze republikáni. Starostou se stal znovu Pavel Janata.

Na Karlově náměstí byl na konci listopadu opět ozdoben vánoční strom. Také v tomto roce šlo o smrk, který tentokrát pocházel z ulice Sucheniova v Třebíči. Rozsvítil se 4. prosince.