„Dopravní infrastruktura je pro rozvoj města a regionu zásadní. Pokud bude region a město Třebíč napojeno na kapacitní a bezpečnou komunikaci transevropské silniční sítě, budou se investoři o nás zajímat daleko intenzivněji než doposud. Je však potřeba lobovat, nejen na krajském úřadě, ale také v Praze. V oblasti železnice tato taktika funguje, jen letos se proinvestuje minimálně 100 milionů korun a stavební práce na trati Brno – Jihlava budou pokračovat i v dalších letech," komentuje místostarosta Pavel Pacal, který na konferenci přednese příspěvek týkající se strategie Třebíče k vybudování obchvatu města.

Pořadatelem je občanské sdružení Regio 2020, které má za cíl propagovat a iniciovat rozvoj veřejné dopravy v Kraji Vysočina a v přilehlých regionech. Navazuje na činnost občanského sdružení Metropolis, jenž působilo v Třebíči v letech 2007 až 2011. Záštitu nad konferencí převzal náměstek hejtmana Kraje Vysočina Libor Joukl a místostarosta Třebíče Pavel Pacal. Konference se uskuteční od 9.30 v malém sále Fóra.