V ovzduší Třebíče se nacházejí benzopyreny, polétavé částice nebo prach. Městu neprospívá, že leží v údolí s častým vznikem inverzí.

Chov skotu v Krasonicích.
Týrání krav na Vysočině. Kontrola odhalila v Krasonicích vážné nedostatky

Na kvalitě ovzduší Třebíče se podepisuje i silniční průtah městem s hustou dopravou. Koncentrace škodlivých látek však v Třebíči nejsou tak vysoké, aby ohrožovaly zdraví, uvedl rozhlas.