Prý tady bude spalovna, říkají někteří lidé v Třebíči. „Také jsem to zaslechl. Viděl jsem k tomu i diskuse na sociálních sítích. Přiznám se, že mě to trochu zneklidnilo,“ zmínil Třebíčan Patrik Janovský, který ale zároveň přiznal, že konkrétní podrobnosti neví. „Je to jako obvykle. Někdo něco plácne a pak se začnou šířit fámy,“ pokrčil rameny Janovský.

Během prací v Sucheniově ulici se zavřou i přilehlé chodníky.
Třebíč se opět ucpe auty: začne úprava průtahu u autobusového nádraží

Pravda je taková, že by se nejedná o spalovnu, ale takzvané ZEVO, tedy zařízení na energetické využití odpadu. Ta ekologicky likvidují odpad a zároveň z něj ještě vytvoří energii třeba pro vytápění domů. Například v Rakousku či ve Švýcarsku už jsou běžná.

Zdroj: Lenka Pospíšilová

V Třebíči jsou ale veškeré přípravy zcela na začátku. „Důvod, proč nad výstavbou tohoto zařízení přemýšlíme, je ten, že komunální odpad nebude možné po roce 2030 skládkovat. Poplatek za skládkování se do té doby navíc bude výrazně zvyšovat, a to se dotkne všech obyvatel. Je tedy potřeba hledat jiná řešení,“ vysvětlil Richard Horký mladší, ředitel firmy TTS energo, která tuto novinku připravuje.

Místo, kde by v budoucnu mělo stát v Třebíči zařízení ZEVO.Místo, kde by v budoucnu mělo stát v Třebíči zařízení ZEVO. Pro zvětšení rozklikněte.Zdroj: Deník/Milan Krčmář

TTS v Třebíči provozuje celkem čtyři teplárny na biomasu. Dřevní štěpkou a slámou vytápí značnou část města. Nově uvažovaný kotel ZEVO by kromě odpadu dokázal pracovat právě i s biomasou.

Nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad v Třebíči. Fotografie pochází z února 2022, tedy ještě před zahájením kampaně Nebuď prase.
Nebuď prase. Nezvyklá kampaň má v Třebíči výsledky po pár měsících

Stát by měl ve Žďárského ulici v areálu bývalé Jitony, tedy v průmyslové zóně, kde je již v provozu biomasový kotel. „Nová kotelna bude velikostně stejná jako stávající a odpad bude umístěný v takzvaném bunkru. V připravovaném záměru uvažujeme jen o místních zdrojích. V případě odpadů by se tedy jednalo pouze o odpady vyprodukované lidmi z Třebíčska, proto je navrhované zařízení relativně malé,“ doplnil Horký.

„Tím bychom vyřešili problém s odpady a zároveň by došlo ke stabilizaci ceny za svoz komunálního odpadu a stabilizaci ceny tepelné energie pro odběratele. Legislativně je to navíc ošetřené tak, že emisní normy jsou na ZEVO mnohem tvrdší než třeba na spalování uhlí či biomasy,“ uvedl šéf třebíčských tepláren.

Počet zařízení ZEVO v Evropě v roce 2019.Počet zařízení ZEVO v Evropě v roce 2019. Pro zvětšení rozklikněte. Zdroj: CEWEP, koláž: Milan Krčmář

„Nešíří se z něj žádný zápach. Například ve Vídni stojí mnohonásobně větší ZEVO přímo v centru města. V Brně se takto v zimě vytápí šestadvacet tisíc domácností. My bychom vycházeli ze švýcarského vzoru, kde menší verze těchto zařízení provozují různá městečka,“ doplnil Horký.

Co je ZEVO
Zařízení měnící odpad na energii a teplo. Část elektrické energie se použije na vlastní spotřebu, zbytek putuje do rozvodné sítě. Teplo se používá k vytápění průmyslových objektů a domácností.
Vzniklý popel má podobné vlastnosti jako čedič, takže se používá pro konzervaci skládek či ve stavebnictví.
Zatímco ve spalovně se odpad likviduje, v zařízení ZEVO se odpad zhodnocuje. ZEVO umožňuje přeměnu odpadu na energii a teplo. Část elektrické energie se použije na vlastní spotřebu, zbytek putuje do rozvodné sítě. Teplo se používá k vytápění průmyslových objektů a domácností. Například v Brně se takto v zimě 2019 vytápělo 26 tisíc domácností. Na pomyslném žebříčku preferovaných řešení, jak s odpady nakládat, je tedy jejich energetické využití prostřednictvím ZEVO nadřazené pouhému odstranění, ať již spálením nebo uložením na skládku. Rozdíl v názvech „ZEVO“ a „spalovna“ vyplývá i ze Zákona o odpadech.
Pojem ZEVO přesně vystihuje hodnotu, kterou toto zařízení přináší. Zároveň plně nahrazuje spalování klasických fosilních paliv, jejichž těžba a spalování zatěžuje životní prostředí mnohem výrazněji.
ZEVO je prokazatelně pozitivní zařízení, neboť získává energii ze zbytkového odpadu, který se již jinak využít nedá.
O ZEVO podrobně zde.