Výrazně zasažené kůrovcem a suchem má své lesy například město Moravské Budějovice. Jde třeba o porosty v okolí Budějovičany, oblíbené rekreační zóny na Kosové. Na vykácený les je bídný pohled. I letos se tam bude brigádnicky zalesňovat.

Skvělá loňská akce

Loňská dobrovolnická akce, která se uskutečnila na podzim, byla takříkajíc testovací. „Připravilo se devět set doubků, vyhlásila se brigáda a s napětím jsme čekali, zda někdo přijde. Nakonec z toho byla úžasná akce, dostavilo se pětadvacet dobrovolníků, i když bylo opravdu škaredé počasí. Zasázeno bylo za tři hodiny, všichni byli moc šikovní a pečliví,“ zhodnotila podařený počin Hana Škodová z budějovického odboru životního prostředí.

Letošních brigád bude s největší pravděpodobností v dubnu několik. Přesné termíny se zájemci dozví včas. Nyní se vytipovávají vhodné lesní parcely blízko města, aby to brigádníci neměli daleko.

Bude potřeba zasázet okolo devíti tisíc malých stromků.

Nepůvodní douglasky víc vydrží

Pan Ladislav před časem koupil jako investici les nedaleko Třebíče. Kvůli suchu a kůrovci už však musel v posledních letech pokácet dvě stě kubíků smrku. Loni vysázel duby a buky, letos přemýšlí i o jedlích douglaskách, které dobře vydrží větší sucho. „Povolili to, dřív to byl ze strany úřadů problém, protože douglaska je pro českou krajinu nepůvodní druh,“ uvedl.

Větší část z letos plánované tisícovky stromků bude sázet na jaře, zbytek si nechá na podzim. Sazenice není podle jeho zkušeností jednoduché sehnat. „Školky byly dlouhodobě zavedené na smrkové monokultury, přeorientovat se v takové míře, jaká je v České republice kvůli současné krizové situaci potřeba, jim logicky zabere nějaký čas,“ ví z vlastní zkušenosti.

„Někde jsem zaznamenal, že by se mohl povolit dovoz mladých stromků z Německa a Itálie. Dřív to nešlo. To by bylo dobré,“ dodal.

Státní lesy hospodaří zhruba na polovině lesních pozemků Třebíčska. „V roce 2020 máme v tomto okrese v plánu zalesnit pět set hektarů asi třemi miliony sazenic. Na vhodných plochách počítáme i s přirozenou obnovou, ale tu nelze přesně naplánovat,“ sdělila mluvčí státního podniku Lesy České republiky (LČR) Eva Jouklová.

„Zároveň počítáme s těžbou asi 260 tisíc metrů krychlových dřeva, ale samozřejmě bude záležet na počasí, rozvoji kůrovce a jeho vlivu na porosty,“ poznamenala.

Při úklidu lesní půdy po těžbě se využívají různé technologie. Zajímavý příklad je vidět při jízdě autem po výpadovce na dálnici D1 od Jinošova směrem k Velké Bíteši. Pozemky jsou tam úplně srovnané a bez viditelných pařezů. Kam zmizely? „Při žádné z technologií se pařezy nevytrhávají. V této lokalitě se klest shrnoval i drtil půdní frézou, šlo o mladší porosty, takže nadzemní část pařezů byla rozdrcená spolu s klestem,“ vysvětlila mluvčí Jouklová, proč pozemek vypadá tak „uklizeně“.