Přinášíme vám pětatřicet starých snímků, velmi dobře dokumentujících dobu konce 19. století až 50. léta 20. století.

Zvolený časový úsek zároveň dokládá, jak se pohlednice měnily v čase. Jejich zlatý věk skončil výstřely v Sarajevu, kdy v roce 1914 skončilo ono dlouhé 19. století, ona Belle Époque, jak je toto období často nazýváno. Pak se pohlednice, často stylizované do umělecky pojatých obrazů, stávaly čím dál obyčejnějšími.

S tím, jak skončila doba krinolín a cylindrů, skončila i doba jejich největší slávy. Pro nás, kteří žijeme více než sto let poté, co je jejich odesílatelé hodili do schránky, je však důležitý i jejich dokumentární rozměr. Rozměr přinášející svědectví o tom, jak vypadala města, v nichž nyní žijeme.