Jako mínus uvedli snižující se počet obyvatel, který může z dlouhodobého hlediska negativně ovlivnit příjmovou stránku rozpočtu.

Ratingová agentura hodnotí hospodaření měst, krajů i zemí dlouhodobě. Porovnává mezi sebou jednotlivá města v rámci republiky i Evropy. „Zvažujeme mnoho faktorů. Vlastní výkonnost města i prostředí, ve kterém působí, tedy stát,“ naznačil specialista Martin Pavliš.