Úklid a údržbu měla obstarávat v celém městě, radnice teď nově zakázku rozdělí napolovic. „Oproti dosavadnímu stavu bude území města rozděleno na dvě části (Třebíč sever a Třebíč jih) a na každou z nich budou firmy podávat nabídku zvlášť. Dělítkem mezi oběma částmi je řeka Jihlava,“ popsala mluvčí města Irini Martakidisová.

„Důvodem pro rozdělení zakázky je snaha, aby činnost úklidové firmy zejména v zimním období byla rychlejší a kvalitnější. Firmy mohou podat nabídku na obě části města, nebo jen na jednu, takže je možné, že každou část města bude od července uklízet jiná firma. Tento systém je už řadu let úspěšně uplatňován při péči o městskou zeleň, kde je Třebíč rozdělena dokonce na čtyři části,“ vysvětlil místostarosta Milan Zeibert.

V zadávací dokumentaci veřejné zakázky je popsáno, jakou musí mít firma kvalifikaci, jaký minimální počet zaměstnanců, roční obrat, předepsanou techniku. Dokumentace obsahuje také informaci, jaká cena bude považována za mimořádně nízkou. Naposledy radnice zvolila firmu s nejnižší cenovou nabídkou. S kvalitou odváděné práce ale nebyli radní spokojeni. Lhůta pro podání nabídek je do 3. května.