„Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal dne 4. ledna ve věci veřejné zakázky města Třebíče na výběr dopravce prvostupňové rozhodnutí, v němž uložil zadavateli za spáchaný správní delikt sankci ve výši 1,5 milionu korun," informoval předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Úřad obdržel na začátku listopadu dvě podání upozorňující na nesrovnalosti v třebíčské zakázce, do které se nakonec přihlásil jediný uchazeč. A to i přesto, že si vedení města dalo jako jeden z hlavních cílů přilákat co nejvíce zájemců.

Kryté stání

Podání měla upozorňovat na stejné věci, která vedení Třebíče vytýkal Spolek transparentní dopravy. Jeho lidi zarazil například rozdíl mezi předpokládanou a výslednou cenou, která byla o 170 procent vyšší. Krátká se zdála být také doba mezi vyhlášením výsledků soutěže a dobou, kdy měl nový dopravce začít v Třebíči jezdit. A spolku vadil také požadavek na zastřešené stání pro autobusy, což by měl být hlavní důvod uložení 1,5 milionové pokuty do ÚOHS.

Podle starosty Třebíče Pavla Janaty (KDU-ČSL) však byly podmínky nastaveny správně. „Konkrétně ve věci, která je předmětem rozhodnutí ÚOHS, jsme vyžadovali pouze standard, na který jsme v Třebíči zvyklí," divil se Janata a pokračoval: „Já se nemohu smířit s myšlenkou, že bychom měli ve výběrovém řízení opustit něco, co je u nás běžné. To znamená autobusy, které vyjíždějí zpod střechy a nejsou zasněženy a obaleny ledem. My přeci nebudeme dělat krok zpátky." Přestože vedení města po vydání rozhodnutí ÚOHS o pokutě vydalo prohlášení, že úřad potvrdil správnost postupu radnice, výsledkem je 1,5 milionová pokuta. „Rozhodnutí je zatím nepravomocné, proto nelze zacházet do podrobností. Správním deliktem nicméně bylo porušení zákona o veřejných zakázkách, kterého se zadavatel dopustil v uvedeném zadávacím řízení," sdělil Rafaj.

Úřad chtěl zakázat podpis smlouvy

ÚOHS chtěl dokonce na začátku listopadu vedení města zakázat uzavření smlouvy, ale ta již byla v té době podepsaná. A v takovém případě ji úřad již zrušit nemůže. Výsledkem může být pouze uložení pokuty.

Přitom zárukou pro město, že vše proběhlo podle zákona, měla být firma, která zakázku administrovala. „Vybrali jsme společnost Veřejné zakázky, která administrovala mimo jiné největší veřejnou zakázku na veřejnou dopravu v historii České republiky. Má za sebou právní kancelář, která ručila, aby stanovené podmínky a průběh byly přesně podle zákona o zadávání veřejných zakázek," sdělil radní Pavel Pacal (Pro Třebíč), který měl v době zakázky městskou autobusovou dopravu v Třebíči na starost. Ani to, zdá se nestačilo.

Nyní běží městu patnáctidenní lhůta, ve které se může odvolat. „Pokud nebude do té doby podán rozklad, pak rozhodnutí nabývá právní moci. Jestliže podán bude, tak právní moci nabývá až případným zamítnutím rozkladu," popsal mluvčí ÚOHS Martin Švanda.
Podání rozkladu potvrdil starosta. „V této chvíli jej chystáme," sdělil Pavel Janata.