Dvaapadesátimilionový deficit radnice vyrovná financováním z přebytků hospodaření z předchozích let. Město využije také peníze z Fondu rozvoje Třebíče. „Abychom našetřené peníze mohli použít, musíme je přes deficitní rozpočet do hospodaření zapojit," řekl starosta Třebíče Pavel Janata (KDU-ČSL).

Ze čtyřiadvaceti přítomných zastupitelů schválilo rozpočet dvacet, tři se zdrželi a jeden hlasoval proti. Onen jeden hlas patřil opozičnímu zastupiteli Jaromíru Barákovi (Třebíč občanům!), jenž kritizoval způsob přidělování provozních příspěvků. „Není mi jasné, jakým způsobem rada města dospěla ke stanoveným částkám. Já jsem toho názoru, že například osm milionů pro Lagunu je příliš," hřímal Barák.

„Je to stanovené na základě účetních dokladů a vyúčtování provozní dotace," odpověděl mu vedoucí odboru správy majetku a investic města Pavel Kraus. Příspěvky pro letošní rok jsou ve většině případů shodné s těmi loňskými. Zastupitelé z hnutí Třebíč občanům! také požadovali podklady k jednotlivým finančním příspěvkům. „Když někdo podniká, samozřejmě je logické, že podniká za účelem dosažení zisku. Ale pokud je mu poskytnuta dotace, měl by dát do svého podnikání nahlédnout všem," mínila Alexandra Svobodová.

Podle vedení radnice jsou však veškeré podkladové materiály zastupitelům k nahlédnutí na radnici. „Pokud by každá položka na tomto jednání měla mít svůj fascikl, jak byla vypočítaná, každý by měl před sebou metr papírů a byli bychom tu tři dny. Právě proto existují přípravná jednání před schvalováním rozpočtu, abychom tam vše probrali," uzavřel debatu místostarosta Pavel Pacal (Pro Třebíč). Jaromír Barák ještě navrhl vypuštění provozního příspěvku pro akvapark Lagunu z rozpočtu, zastupitelstvo to však neschválilo.

Součástí rozpočtu jsou také investice, na ně letos poputuje zhruba o deset milionů méně než loni, tedy 122 milionů korun. Mezi největší investiční akce bude patřit pokračování revitalizace panelových sídlišť. Letos se opravy panelových domů a jejich okolí budou týkat sídliště v ulici Františka Hrubína a lokalit ve čtvrti Horka-Domky. Pokračovat bude také zateplování budov základních a mateřských škol.

Město letos také poskytne investiční příspěvek svazku obcí na rekonstrukci vodovodů a kanalizací. „Počítáme s opravami kanalizace hlavně v místních částech, uskuteční se modernizace čistírny odpadních vod," řekl Janata. V lokalitě u vlakového nádraží by měla být letos dokončena stavba přestupního terminálu, vzniknou nové chodníky. Schválením rozpočtu v Třebíči skončilo rozpočtové provizorium. V něm zahajuje město nový rok už dvě desetiletí.

TADEÁŠ MAHEL + ČTK