Cílem soutěže je prezentovat stavby, projekty a inovace, které významným způsobem snižují energetickou náročnost České republiky, zvyšují energetickou účinnost energetických zdrojů a přispívají ke zlepšení životního prostředí.

Přesně to splňuje spalinový kondenzátor třebíčské firmy, jenž obdržel cenu Ministerstva životního prostředí ČR. Jedná se o značné vylepšení stávajícího kotle Vesko B 7000 na spalování biomasy, která je pro TTS energo stěžejní surovinou pro výrobu tepla. Ročně z ní vyrobí 89 procent své celkové produkce tepla. Kotel spaluje dřevní hmotu z pilařských provozů, a zejména zelenou lesní štěpku. „Kotel na biomasu pracoval s účinností 86 procent energie obsažené v palivu. Dík inovaci však využívá takzvaný kondenzační výměník, který využití energie navyšuje o deset procent," popsal Milan Krčmář z ekotechnického centra Alternátor

Princip výměníku tkví v tom, že dokáže zpracovat i vodu, kterou biomasa obsahuje. Nově upravený kotel byl nainstalován v Třebíči, kde vyrábí teplo ve formě teplé vody pro bytové domy na Nových Dvorech, v Novém Městě, v Zámostí a Týně.

„Značně se také snížily exhalace, které dříve kotel vypouštěl do ovzduší. Obsah tuhých znečišťujících látek ve spalinách se snížil více než osminásobně," zdůraznil Milan Krčmář. S novým kondenzátorem lze rovněž značně uspořit na palivu.