V Kamenném sále třebíčského zámku všichni, kteří se o zápis třebíčských památek na prestižní Seznam světového kulturního dědictví zasloužili, obdrželi pamětní medaile a písemná poděkování. V publiku tenkrát seděla řada významných hostů, včetně slavných třebíčských rodáků, mezi které patřili i herci Jiří Pecha s Miroslavem Donutilem.

Tehdejší starosta Miloš Mašek předal pamětní medaili celkem patnácti osobnostem. Bohužel, dva lidé se slavné chvíle nedožili, a proto dostali ocenění in memoriam. Prvním z nich byl Třebíčan Bohumír Pavlík, který dlouhodobě pečoval o židovský hřbitov a byl jedním z těch, kdo toto místo zachránili před zničením v osmdesátách letech minulého století.

Zdroj: Youtube

Druhým byl pražský rodák Dobroslav Líbal, historik architektury, který připravoval nominační dokumentaci týkající se baziliky svatého Prokopa. „Zemřel rok před zápisem do Unesco, v roce 2002. Bylo mu devadesát let,“ zavzpomínal na Líbala diplomat Michal Beneš, který nominaci Třebíče připravoval za ministerstvo kultury.

Za Dobroslava Líbala tak musela ocenění převzít jeho manželka Jarmila Líbalová-Kasalická. Ta zemřela v roce 2005 v devětaosmdesáti letech. Seznam všech oceněných lze najít ZDE.