Za hlomozu hrkaček, dřívek a trakařů poskakujících po dláždění hnali před sebou šedivou babici z Hrádku, uličkami v židovské čtvrti až k Zadní synagoze. Tam zima zatančila svůj poslední tanec.

„Odháníme, odháníme, odháníme. Nečisté síly zahání to silné dřeva klepání,“ vyprovázel ji zpěv davu na lávku přes řeku Jihlavu, odkud byla do hlubin symbolicky svržena její hlava. Vláda zimy tak měla skončit. Už dnes ale dokázala, že se své moci jen tak nevzdá.